điều kiện vay mua nhà ở xã hội

Người muốn vay tiền mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Posted by

Điều kiện vay mua nhà xã hội như thế nào? là câu hỏi được nhiều người có nhu cầu muốn vay mua nhà thắc mắc. Vậy để được vay mua nhà họ cần đáp ứng những điều kiện gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này nhé!

điều kiện vay mua nhà ở xã hội
Vay mua nhà ở xã hội cần những điều kiện gì?

Căn cứ vào Điều 14 – Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định:
“ Điều 14: Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội

1. Nhà ở xã hội áp dụng để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:
>>> Click đọc tại đây: Đối tượng vay mua nhà ở xã hội được vay với lãi suất 4,8%/năm?

2. Đối tượng được mua/thuê/ thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng ngân sách của Nhà nước và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

3. Đối tượng được mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Đối tượng chưa có nhà ở thuốc ở hữu của mình hoặc đã có nhà ở thuộc quyền sở hữu nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, tạm bợ, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.
b) Trường hợp mua nhà ở thì cần có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội với thời hạn 01 ( một) năm trở lên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.
c) Trường hợp thuê mua nhà ở thì buộc phải thanh toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở và phần giá trị còn lại sẽ trả theo Hợp đồng ký kết
d) Người có mức thu nhập thấp được quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều này là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thu nhập cá nhân, người thuộc hộ nghèo được quy định tại Điểm Đ, Khoản 1 Điều này là đối tượng thuộc chuẩn nghèo theo quy định của e) Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại điểm e Khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú; đối tượng quy định tại điểm H khoản 1 Điều này chỉ được phép giải quyết chỗ ở theo hình thức cho thuê.

4. Trường hợp đối tượng là cá nhân, hộ gia đình thuộc diện tái định cư được mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội để ở theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều này, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Với điều khoản được trích dẫn trên đây đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết và để được mua nhà ở xã hội bạn cần đáp ứng 4 điều kiện sau đây:

điều kiện vay mua nhà ở xã hội
Đáp ứng 4 điều kiện đẻ được vay mua nhà ở xã hội

Thứ nhất, trường hợp mua nhà ở thì phải có đăng ký tạm trú hoặc hộ khẩu thường trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội trong 01 năm trở lên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ hai, nếu bạn chưa xó nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong gia đình dưới 8m2 sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát, tạm bợ mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất dưới mọi hình thức.

Thứ ba, Trường hợp bạn thuê nhà để ở thì cần thanh toán ngay từ đầu 20% giá trị của căn nhà, tức bạn cần chuẩn bị số tiền tương ứng với 20% giá trị nhà ở và 80% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ

Thứ tư, người thu nhập thấp là không phải là người thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; người thuộc hộ nghèo phải là người thuộc diện hộ gia đình nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Học sinh, sinh viên chỉ được phép giải quyết hỗ trợ chỗ ở theo hình thức cho thuê; đối tượng bảo trợ xã hội phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú.

>>> Đọc ngay: Nếu muốn vay mua nhà ở xã hội bạn cần biết những thủ tục này

Trên đây là những điều kiện vay mua nhà ở xã hội buộc bạn phải đáp ứng mới có thể tham gia chương trình cho vay vốn mua nhà ở xã hội. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!