chính sách vay mua nhà ở xã hội

Hỏi đáp chính sách cho vay mua nhà ở xã hội cập nhật nhất

Posted by

Có thể nói năm 2016 là dấu mốc lớn của Ngân hàng chính sách xã hội trong chính sách cho vay mua nhà ở xã hội sát cành cùng người nghèo với nguồn tín dụng cho vay mới nhất từ trước đến nay. Năm 2017, Ngân hàng đã sẵn sàng cho vay mua nhà ở xã hội với nguồn vốn đề xuất là 1.000 tỷ đồng. Bài viết dưới đây sẽ trả lời các câu hỏi thắc mắc của bạn đọc về chính sách cho vay mua nhà ở xã hội để bạn hiểu rõ nhất về chính sách này nhé.

Những câu hỏi thắc mắc của bạn đọc được Phó tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội trả lời phóng vấn trực tiếp:

chính sách vay mua nhà ở xã hội
Ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội

“Thưa ông, ông có thể cho biết trong năm 2017 Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ chú trọng triển khai những hoạt động nào?”

Trả lời:

Trong năm 2017, Ngân hàng được giao tăng trưởng tín dụng 8% tương đương với 11,3 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi đang phấn đấu có thể thu nợ khoảng 45 nghìn tỷ đồng, cùng với một số nguồn vốn chỉ định khác và của các địa phương chuyển sang. Tính tổng cộng số vốn cho vay khoảng 58,3 nghìn tỷ đồng.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ này và phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối với chính sách là nhiệm vụ khá nằng nề. Vậy nên, năm 2017 ngân hàng sẽ tập trung khai thác nguồn vốn tại điểm giao dịch xã để tạo vốn cho các ngồn khác, đồng thời có thể tạo kênh huy động vốn hoạt động của ngân hàng tại địa bàn cấp xã.

Một điểm phải nói tới trong năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội sẵn sàng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội. Chúng tôi chỉ đợi Chính phủ chỉ đạo là triển khai ngay. kế hoạch xây dựng nguồn vốn cho chính sách vay mua nhà ở xã hội năm nay được đề xuất là 1.000 tỷ đồng.

chính sách vay mua nhà ở xã hội
Chính sách vay mua nhà ở xã hội năm 2017

“ Liên quan đến chính sách vay mua nhà ở xã hội, Ngân hàng chính sách đã và đang triển khai như thế nào? Cho vay mua nhà ở xã hội giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách xã hội có sự khác biệt gì? Thưa ông?”

Trả lời:

Ngân hàng đã tổ chức, nghiên cứu, lấy ý kiến và ban hàng nghiệp vụ hướng cho vay mua nhà ở xã hội tuy chưa có vốn nhưng đay là một chương trình lớn và được chú trọng.
Để đảm bảo phục vụ tốt cho chính sách vay mua nhà ở ở xã hội, trong nội bộ ngân hàng đã thực hiện chấn chính và tập huấn quy trình nghiệp vụ, hệ thống phần mềm,… Có thể nói, ngân hàng Chính sách xã hội đang đi đầu trong việc xây dựng và quản lý nghiệp vụ cho vay, đồng thời phát huy kinh nghiệm quản lý tín dụng của các chương trình cũ và rút ra bài học để cải thiện, đổi mới hơn.

Chính sách cho vay mua nhà ở xã hội là một trong những chương trình quan trọng của an sinh xã hội. Các chương trình được Chính phủ chỉ thị như chương trình hộ nghèo, nhà lụt bão,… sẽ được ngân hàng dựa vào nguồn vốn để cho vay.
Chính phủ cũng đưa ra những điều kiện, đối tượng và thủ tục giấy tờ khi tham gia chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Nếu vó thể đáp ứng được những quy định sẽ được cấp cho vay mua nhà xã hội

Xin cảm ôn ông!

Tham khảo bài viết liên quan: