đối tượng vay mua nhà ở xã hội

Đối tượng vay mua nhà ở xã hội được vay với lãi suất 4,8%/năm?

Posted by

Bạn đang muốn vay mua nhà ở xã hội nhưng không biết đối tượng nào được tham gia vào chương trình vay mua nhà này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết ai là đối tượng vay mua nhà ở xã hội nhé!

Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay mua nhà, cải tạo, xây dựng và sửa chữa được Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành. Chương trình mang tính nhân văn là hy vọng cho người có thu nhập thấp, người nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện thuận lợi để sở hữu ngôi nhà cho riêng mình với sự hộ trợ cho vay của ngân hàng với lãi suất thấp.

đối tượng vay mua nhà ở xã hội
Đối tượng nào được tham gia gói vay mua nhà ở xã hội

Đối tượng vay mua nhà ở xã hội

Theo như văn bản hướng dẫn thì đối tượng vay mua nhà ở xã hội bao gồm:

– Cán bộ, viên chức, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức, công chức.
– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
– Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp.
– Hộ nghèo, người có thu nhập thấp, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị.
– Người có công với cách mạnh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
– Đối tượng bảo trợ xã hội, người không nơi nương tựa, người cao tuổi độc thân
– Đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà công vụ
– Học sinh, sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, trường dạy nghề, cao đẳng nghề, không phên biệt công lập hay ngoài công lập

Một số điều bạn cần chú ý xem mình có thuộc đối tượng vay mua nhà ở xã hội không:

Trừ trường hợp một số đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật vè ưu đãi cho người có công với cách mạng. Để không phải nộp thuế thu nhập thì các đối tượng còn lại phải tuân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập các nhân. Với đối tượng là hộ cân nghèo, hộ nghèo thì cần tuân theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

>>> Tham khảo ngay: Nếu muốn vay mua nhà ở xã hội bạn cần biết những thủ tục này

Điều kiện vay mua nhà ở xã hội

Theo như văn bản hướng dẫn cụ thể về điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thì muốn vay mua nhà ở xã hội, người vay vốn phải đáp ứng những điều kiện sau:

Cần đáp ứng những điều kiện dì để được tham gia gói cho vay mua nhà ở xã hội

Thứ nhất, có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội; sửa chữa/cải tạo nhà ở. Đồng thời cam kết của các nhân và các thành viên trong gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng khách hoặc các tổ chức tín dụng khác.
– Đối với vay vốn để mua/thuê nhà ở xã hội: có hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư của dự án. Đảm bảo rằng dự an của chủ đầu tư có trong danh mục dự án xây nhà ở xã hội thuộc chương trình và kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Đối với vay để xây/cải tạo nhà ở: trường hợp này cần có giấy chứng minh quyền sử dụng đất, nhà và các tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; dư toán, có thiết kế, phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Thứ hai, để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định bạn phải có đủ hồ sơ chứng minh thực trạng nhà ở, đối tượng tham gia, điều kiện cư trú và mức thu nhập.

Thứ ba, cam kết với ngân hàng chính sách xã hội có nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ

Thứ tư, bạn cần có vốn tự có theo hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội:
– Đối với vay vốn để xây dựng mới/sửa chữa/cải tạo nhà để ở thì thì vốn tự có tổi thiếu 30%
– Đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội thì mức tối thiểu là 20%

Thứ năm, bạn phải thực hiện gửi tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng chính sách xã hội trong vòng 12 tháng đầu kể từ ngày bạn ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi tối thiểu bằng với mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn

>>> Đọc ngay: Người muốn vay tiền mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Với thông tin bài viết trên đây bạn có thể xem xét mình có thuộc đối tượng vay mua nhà ở xã hội và có thể đáp ứng được điều kiện cho vay theo quy định hay không. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn!