Cho dù các nhà xã hội học và kinh tế học có giải thích nổi một hiện tượng nhận thức nào đó hay

Posted by

đến một nửa hay vơi mất một nửa phụ thuộc vào tâm trạng hơn là thực tế. Người Mỹ da đen nhận thức chiếc cốc vơi mất một nửa do những vết thương mà họ đã phải chịu trong quá khứ đến nay vẫn chưa lành. Người Anh nhìn nhận mình ở tầng lớp lao động chân tay vì những tàn dư mà vách ngăn vô hình giữa nhà thờ và nhà nguyện để lại từ thế kỷ XIX. Chứng nghi bệnh tập thể bộc lộ nhiều đặc thù của xã hội Mỹ hơn mọi báo cáo về tình trạng sức khỏe nước này, ví dụ như sự sùng bái tuổi trẻ.

Cho dù các nhà xã hội học và kinh tế học có giải thích nổi một hiện tượng nhận thức nào đó hay không thì hiện tượng đó vẫn xảy ra. Thậm chí đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì khả năng cao là cơ hội đổi mới đã trôi qua rồi. Tuy vậy, cơ hội đổi mới mở ra từ thay đổi nhận thức không phải là một cái gì đó mơ hồ. Nó đủ cụ thể để người đổi mới có thể định nghĩa, kiểm tra và khai thác một cách có hệ thống.

4-4-6d6bb (1)

Cho dù các nhà xã hội học và kinh tế học có giải thích nổi một hiện tượng nhận thức nào đó hay

CHỌN THỜI ĐIỂM

Không phải ban lãnh đạo và nhà quản lý không chịu thừa nhận cơ hội đổi mới từ sự thay đổi nhận thức. Nhưng họ có xu hướng tránh xa nó. Họ cho rằng nó thiếu tính thực tế. Trong mắt họ, người đổi mới dựa trên nhận thức là những kẻ kỳ quặc, lập dị. Nhưng chẳng có gì kỳ quặc hay lập dị với Encyclopedia Britannica, Ford Thunderbird, và Celestial Seasonings. Họ cũng hoạt động bên trong hoặc ngay cạnh lĩnh vực mà mình sẽ đổi mới. Người đổi mới chỉ khác lạ ở chỗ, họ luôn cảnh giác trước thời cơ và biết chớp lấy nó khi cần.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *