điều kiện vay mua nhà ở xã hội

Gói vay mua nhà ở xã hội 2017 sẽ là bao nhiêu?

Năm 2016 gói cho vay nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng đã kết thúc nhưng hiện tại thì nhiều người mua nhà vẫn chưa vay được vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội theo như quy định của Luật nhà ở. Vậy nhiều người thắc mắc liệu vay mua nhà ở xã hội