Tìm hiểu nhu cầu của người nước ngoài khi mua BDS Tp.HCM

Khác với khách hàng Việt, người nước ngoài thường không đặt nặng vấn đề giá cả lên vị trí hàng đầu khi quyết định giao dịch mua bán nhà đất mà chính các yếu tố thuận tiện cho cuộc sống